dib

dib
is.
1. Dəniz, çay, kol və s. suyunun altındakı torpaq səthi. Görünməz olmuşdur dənizin dibi; Qayıq yırğalanır bir beşik kimi. S. V.. Sanki qalxmaq istəyir göyə dənizin dibi. R. R.. Qoca, avarı suyun dibinə dayayıb, ayaqları ilə gəmini itələdi və yuxarıya doğru sürdü. M. Hüs.. // Çuxur yerlərin ən aşağı hissəsi, alt səthi. Çalanın dibi. Xəndəyin dibi. Səngərin dibi. – Dərin, darısqal dibində dərənin; Rəd kimi guruldayır baltalar. A. S.. Dərələrin dibində uşaq ağlayır, bu səslər çoxalıb bir-birinə qarışır, gündüz mərəkəsinin həyat mahnısı çalınırdı. M. C.. // Bir qab və s. -nin alt səthi, alt divarı. Stəkanın dibi. Bardağın dibi. Kisənin dibi. – Sikkə olmaz övladımın cibində; Rizqləri yırtıq çuval dibində. . Q. Z.. Köhnə boz xaralın dibində üç-dörd kiloqram qarğıdalı vardı. Ə. Vəl..
2. Ağac, kol və s. -nin altı, kökə yaxın yeri. Ağacı (kolu) dibindən kəsmək. – Bənövşəyəm, mən tərəm; Kol dibində bitərəm. (Bayatı). Əhməd daş yoldan kənar çıxıb bir kolun dibində gizləndi. Ə. Vəl.. Firidun dayandığı yerdə ağac dibinə sindi. M. C.. // Taya, divar və s. -nin yerin səthi ilə birləşən ən aşağı hissəsi. Divar dibində xoruz, toyuqlar uyqular; Naxırçılar qaramalı sürüb sərin suya salar. A. S.. Student divarın dibinə çəkildi, bir də otağa diqqətlə baxmağa başladı. Ç.. Kimsə hasar dibi ilə irəliləyirdi. Ə. M.. // Bir şeyin bilavasitə yanı, yaxınlığı. <Dadaş Lələşov:> . . Görəsən, Solmaz hansı segah oxuyan samovarın dibini kəsib çay qaynadacaqdır? S. R.. Rüstəm kişi samovarın dibindən tərpənmirdi. M. İ..
3. Qulaq, buynuz, diş və s. -nin bədənlə birləşən və ətin içində olan hissəsi. İnək qoca idi. Bir buynuzu da dibindən qırılmışdı. C. M.. Ənvər Rəsulov qulağının dibini qaşıdı. Ə. Vəl.. Qüdrətin qulağının dibindən tutmuş açıq boynuna qədər qırmızı bir zolaq uzanır. . M. İ..
4. Bir yerin ən uzaq, ən dərin, ən arxa tərəfi. . . Dadaşım əlimdən yapışıb məni çəkəçəkə apardı həyətin dibinə. C. M.. Çayxananın dib tərəfində oturmuş çeşməkli oğlan Xalıqverdiyə xüsusi nəzər saldı. Ə. Vəl..
5. Qazanın və s. -nin dibində qalan xörək və s. Südün dibi. Aşın dibi.
◊ Dibinə daş atmaq – axırına çatmaq, işlədib, sərf edib qurtarmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • dib — dib·a·tag; dib·ber; dib·bler; in·fun·dib·u·lar; in·fun·dib·u·la·ta; in·fun·dib·u·late; in·fun·dib·u·li·form; in·fun·dib·u·lum; lu·dib·ri·ous; man·dib·u·la; man·dib·u·lar; man·dib·u·lary; man·dib·u·la·ta; man·dib·u·lat·ed; man·dib·u·la·tion;… …   English syllables

 • DIB — Dib, dib or DIB may stand for: Disability Insurance Benefits a Title II benefit offered by the USA Social Security Administration device independent bitmap, a possible file extension of the Windows Bitmap raster graphics format Dual independent… …   Wikipedia

 • DIB (M.) — DIB MOHAMMED (1920 ) Né à Tlemcen, Mohammed Dib appartient à ces générations d’Algériens que la colonisation s’est efforcée de couper de l’éducation islamique traditionnelle. Parfaitement à l’aise dans la langue française, il commence par exercer …   Encyclopédie Universelle

 • Dib — Dib, n. 1. One of the small bones in the knee joints of sheep uniting the bones above and below the joints. [1913 Webster] 2. pl. A child s game, played with dib bones. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Dib — Dib, v. i. To dip. [Prov. Eng.] Walton. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Dib — Nom de personne arabe qui signifie le loup (arabe standard dhi b, forme contractée dîb) …   Noms de famille

 • dib — [dib] vi. dibbed, dibbing [ME dibben, to dip; prob. akin to DIP] DIBBLE (vi. 2) …   English World dictionary

 • dib — /dib/, v.i., dibbed, dibbing. to fish by letting the bait bob lightly on the water. [1600 10; expressive word akin to DAB1, DIP1, BOB1, etc.] * * * …   Universalium

 • Dib — (Mohammed) (né en 1920) écrivain algérien d expression française. Romancier populiste (la Grande Maison, 1952; l Incendie, 1954; le Métier à tisser, 1957), poète (Ombre gardienne, 1961), il se rapprocha du nouveau roman (le Maître de chasse,… …   Encyclopédie Universelle

 • DIB — DIB,   Dual Independent Bus …   Universal-Lexikon

 • dib — see DIBS (Cf. dibs) …   Etymology dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”